DISSA TOBAK!!!

Tobak är inte bra för kroppen för att man dör snabbare. Man får dålig kondition. Man andas sämre och man orkar mindre. Om du tar en cigarett tar den 7 minuter från dit liv.
Av cigaretter kan du få olika sjukdomar t.ex. cancer, hjärtinfarkt, lungsjukdomar.

Av snus kan du få olika sjukdomar t.ex. cancer, mun cancer, mag besvär, det fräter i tand köttet.
Hur man får hjälp att sluta röka och snusa. Man kan gå till en läkare och få någon medicin. Man kan försöka ta mindre cigaretter om dan.

Man kan försöka inte tänka på att röka eller snusa. Man kan försöka tänka som man aldrig har börjat.