Elias intervjuar Leonardo om tobakens effekterJohannes läser upp sin fakta om tobakDaniel läser upp sin dissatobakuppsats

Emelie läser Nathalies uppsats