Elias intervjuar Leonardo om tobak och cigaretter.Johannes läser upp egen fakta om tobak