Arbetsområdet Tobak

Mål med arbetsområdet:• Känna till tobak, cigaretter och snus och hur det påverkar och skadar kroppen.

• Kunna förklara begrepp såsom; drog, biverkning, abstinensbesvär, passiv rökning, nikotin, grupptryck.

• Känna till vad lagen säger om tobak

• Träna på att våga stå emot grupptryck

• Träna på att argumentera muntligt och skriftligt för sin sak

• Lära sig skriva en berättelse där direkt anföring används korrekt

• Lära sig hantera nya digitala verktyg, såsom Wordle, Glogster, Pixton och Wikispaces

Arbetssätt:

- Läsa och söka information i böcker och på nätet.

- Titta på filmer från AV-media

- Intervjuer

- Värderingsövningar

-Grupparbete

- Analysera och studera bilder och reklam

- Skapa inom begreppet det vidgade textbegreppet, i detta fall lära sig hantera de digitala verktygen Wordle, Wikispaces, Pixton samt Glogster.

- Några elever kommer ges möjlighet att göra en film och spela in en egenskriven låt

Vi samlar så mycket vi kan av vår information på vår Wikisida.

www.dissatobak.wikispaces.comLinda Berglund